Αρχική ΑΣΕΠ ΕΠΟΠ: Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους επιλαχόντες υποψηφίους στο Πολεμικό Ναυτικό

ΕΠΟΠ: Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους επιλαχόντες υποψηφίους στο Πολεμικό Ναυτικό

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα του Πολεμικού Ναυτικού (https://www.hellenicnavy.gr/) οι πίνακες με τους επιτυχόντες και επιλαχόντες υποψηφίους ΕΠ.ΟΠ, στις ειδικότητες/εξειδικεύσεις:

  • Τ/ΜΗΧ (τεχνικού μηχανολογικών συστημάτων),
  • ΗΛ (ηλεκτρολόγου),
  • ΔΙΑΧ/ΛΟΓ (διαχειριστή λογιστικού),
  • ΕΕ/Π/Λ/ΚΥΑΜ (επιχειρήσεων επικοινωνιών- πληροφορικής/ λογισμικού και κυβερνοάμυνας),
  • ΕΕ/ΠΕΣ (επιχειρήσεων-επικοινωνιών πληροφορικών και επικοινωνιακών συστημάτων) και
  • ΗΝ/ΥΔ (ηλεκτρονικός υπολογιστών και δικτύων),

στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του σχετικού διαγωνισμού πρόσληψης. Αυτό έγινε γνωστό σήμερα από το ΓΕΝ.