Αρχική Εποχικοί Εποχικοί: Συμβάσεις 10 ατόμων στην εφορεία αρχαιοτήτων Κέρκυρας

Εποχικοί: Συμβάσεις 10 ατόμων στην εφορεία αρχαιοτήτων Κέρκυρας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

1 ΠΕ Αρχαιολόγων
1 ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων
1 ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων
4 ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών
3 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 16.09.2020 έως 22.09.2020.

Επικοινωνία:
26610 48310, 48120
Δείτε την προκήρυξη εδώ