Αρχική ΑΣΕΠ Eποχικοί: Προσλήψεις 14 ατόμων στο Δήμο Στυλίδας

Eποχικοί: Προσλήψεις 14 ατόμων στο Δήμο Στυλίδας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Στυλίδας για την αρδευτική περίοδο 2023, ανακοινώνει την πρόσληψη 1 Επόπτη Υδρονοµέα Άρδευσης, & 13 Υδρονομέων Άρδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 16/03/2023-27/03/2023

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ