Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί- ΕΛ.ΑΣ: 20 προσλήψεις στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Εποχικοί- ΕΛ.ΑΣ: 20 προσλήψεις στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του
Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, 1 οχιλ.Επ.Οδού ΔιδυμοτείχουΜεταξάδων, Τ.Κ.68300 – Διδυμοτείχου, απευθύνοντάς την στo Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, υπόψη Κας Αστυνόμου Α΄ ΤΕΠΕΤΖΙΚΛΗ Μαρίας & Υπαστυνόμου Α΄ ΚΑΡΑΚΟΛΙΑ Ευαγγέλου (τηλ. επικοινωνίας: 25330-26686-26681-26682-26683)

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ