Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 90 Προσλήψεις στο Δήμο Ρόδου

Εποχικοί: 90 Προσλήψεις στο Δήμο Ρόδου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη 90 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Εποχικοί: 90 Προσλήψεις στο Δήμο Ρόδου

Εποχικοί: 90 Προσλήψεις στο Δήμο Ρόδου
Εποχικοί: 90 Προσλήψεις στο Δήμο Ρόδου