Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 9 προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εποχικοί: 9 προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, επικουρικού προσωπικού, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΚΚΠΠΘ) που εδρεύει στη Λάρισα.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 7/7/2022 έως και 16/7/2022