Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 9 προσλήψεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών

Εποχικοί: 9 προσλήψεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών, που εδρεύει στο Δήμο Πατρέων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
  • 4 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
  • 3 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων
  • 2 ΥΕ Γεν. Καθηκόντων
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά ([email protected]) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών, Σωτηριάδου 6 Πάτρα Αχαϊας, Τ.Κ. 26225, απευθύνοντάς την στην Προϊσταμένη κα Τριπολιτσιώτη Μαρία (τηλ. επικοινωνίας: 2610.279.238)
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 27/11/2021 έως και 06/12/2021