Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 9 Προσλήψεις στο Δήμο Κρωπίας

Εποχικοί: 9 Προσλήψεις στο Δήμο Κρωπίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Κρωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.