Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 8 προσλήψεις στον Δήμο Νέας Ιωνίας

Εποχικοί: 8 προσλήψεις στον Δήμο Νέας Ιωνίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Νέας Ιωνίας.

 

 

  • 7 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων [Γ΄ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]
  • 1 ΥΕ Βοηθητικού Φυλακτικού Προσωπικού
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 11/8/2022 έως και 20/8/2022