Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 8 Προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

Εποχικοί: 8 Προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 6,5 μηνών και όχι πέραν της 30/11/2022.

Προκήρυξη