Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 8 προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας

Εποχικοί: 8 προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2022 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας   που εδρεύει στη Λαμία.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 12/4/2022 έως και 21/4/2022