Αρχική ΑΣΕΠ Eποχικοί: 8 προσλήψεις στην ΔΕΥΑΤ Τρίπολης

Eποχικοί: 8 προσλήψεις στην ΔΕΥΑΤ Τρίπολης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021
για την πρόσληψη προσωπικού
με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού
χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Τριπόλεως, που
εδρεύει στον Δήμο Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

15

Διαβάστε όλη τη προκήρυξη εδώ