Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 75 προσλήψεις στο Δήμο Αλεξάνδρειας

Εποχικοί: 75 προσλήψεις στο Δήμο Αλεξάνδρειας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα πέντε (75) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αλεξάνδρειας.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 2/8/2022 έως και 17/8/2022