Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 7 προσλήψεις στον Δήμο Ανατολικής Σάμου

Εποχικοί: 7 προσλήψεις στον Δήμο Ανατολικής Σάμου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (περίοδος 2021-2022), του Δήμου Ανατολικής Σάμου
που εδρεύει στη Σάμο.
  • 3 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  • 2 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
  • 2 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 09/11/2021 έως και 18/11/2021