Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 6 θέσεις εργασίας στο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης “Γ. Παπανικολάου”

Εποχικοί: 6 θέσεις εργασίας στο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης “Γ. Παπανικολάου”

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Κορονοϊός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4 / 2021
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 – 2020»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΞ09Β): «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ»
συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
με τίτλο: «Αντιμετώπιση των εξαρτήσεων»
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Μονάδα απεξάρτησης από το αλκοόλ και τις ¨νόμιμες ¨ εξαρτήσεις /
Πολυδύναμο Θεραπευτικό Κέντρο για τις Νόμιμες Εξαρτήσεις»
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

για την Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Λαγκαδά 196,
Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 564 30 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού,
ΣΟΧ 4/2021 υπόψη κας Ταγάρα Γεωργίας ή κας Αλεκίδου Ζωής (τηλ. επικοινωνίας:
2313-324619, 2313-324127).

 

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ την προκήρυξη