Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 6 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

Εποχικοί: 6 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών και με δυνατότητα παράτασης και ανανέωσης.

2 ΠΕ Αρχαιολόγων
4 ΔΕ Εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτών ΥΕ Εργατών

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 15/06/2021 έως 22/06/2021.

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία:
22413 65237