Ο Δήμος Πάρου ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Επικοινωνία:
22843 60114
Δείτε την προκήρυξη εδώ