Αρχική ΑΣΕΠ Eποχικοί: 6 προσλήψεις στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης

Eποχικοί: 6 προσλήψεις στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού συνολικά έξι (6) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2μηνης) απασχόλησης, για να καλύψουν έκτακτες ανάγκες της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.
  • 1 ΔΕ Οδηγών Γ΄ κατηγορίας
  • 5 YE Εργατών/τριών Καθαριότητας Συνοδοί Απορριμματοφόρου
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να την υποβάλουν (υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (σκαναρισμένα), στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] (αναγράφοντας στο θέμα «Αίτηση – Ανακοίνωση Καθαριότητα»).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 15/7/2021 έως και 21/7/2021.