ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 22/10/2020-02/11/2020

Επικοινωνία:
23213 50341

Δείτε την προκήρυξη εδώ.