Αρχική Εποχικοί Εποχικοί: 6 εξειδικευμένοι εργατοτεχνίτες στην εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας

Εποχικοί: 6 εξειδικευμένοι εργατοτεχνίτες στην εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως 2 (δύο) μηνών (έως 31-12-2020) και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 22-10-2020 έως 26-10-2020.

Επικοινωνία:
2109232358, 9225709
Δείτε την προκήρυξη εδώ