Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 51 προσλήψεις στο Δήμο Χαλανδρίου

Εποχικοί: 51 προσλήψεις στο Δήμο Χαλανδρίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  πενήντα ενός (51) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Χαλανδρίου.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected]
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 10/08/2021 μέχρι και 16/08/2021