Αρχική ΑΣΕΠ Eποχικοί: 5 προσλήψεις στο Δήμο Τρικκαιών

Eποχικοί: 5 προσλήψεις στο Δήμο Τρικκαιών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά πέντε (5) ατόμων στο Δήμο Τρικκαιών.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα ως άνω δικαιολογητικά από 10.09.2021 έως και 14.09.2021 μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected]