Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 5 προσλήψεις στο Δήμο Αργοστολίου

Εποχικοί: 5 προσλήψεις στο Δήμο Αργοστολίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Αργοστολίου, που εδρεύει στο Αργοστόλι Π.Ε. Κεφαλληνίας.
Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ∆Ε/ΥΕ και να την υποβάλουν µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά (tadkyriakatou@argostoli.gov.gr).
Προθεσμία υποβολής αίτησης από 21/07/2021 μέχρι και 30/07/2021