Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 5 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

Εποχικοί: 5 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Συντήρηση Τοιχογραφιών Καθολικού Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου» με κωδικό ΟΠΣ 5071702 της ομώνυμης πράξης για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν τις 31/12/2022.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 31/1/2022 έως και 4/2/2022