Αρχική ΑΣΕΠ Eποχικοί: 5 άτομα στο Δήμο Τρικκαίων

Eποχικοί: 5 άτομα στο Δήμο Τρικκαίων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Προκήρυξη