Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 49 Προσλήψεις στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Εποχικοί: 49 Προσλήψεις στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσληψη σαράντα εννέα (49) ατόμων κατηγορίας ΥΕ,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την  αντιμετώπιση  κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και να την υποβάλλουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, αποκλειστικά με email στο ergasia@keratsini.gr(χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων), από τις 16/07/2022 έως και τις 24/07/2022.