Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 40 προσλήψεις στον Δήμο Χαλκιδέων

Εποχικοί: 40 προσλήψεις στον Δήμο Χαλκιδέων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμος Χαλκιδέων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας, συνολικού αριθμού σαράντα (40) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
  • 30 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Συνοδοί απορριμματοφόρων
  • 10 ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected]
Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 29/07/2021 έως και 04/08/2021.
Οι αιτήσεις με την υπεύθυνη δήλωση θα διατίθενται στον ιστότοπο του Δήμου Χαλκιδέων: www.dimoschalkideon.gr