Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 40 Προσλήψεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Εποχικοί: 40 Προσλήψεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η περιφέρεια Δυτικής Δυτικής Ελλάδας γνωστοποιεί την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σαράντα (40) ατόμων.

Η περιφέρεια Δυτικής Δυτικής Ελλάδας γνωστοποιεί την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σαράντα (40) ατόμων.

Aναλυτικά η προκήρυξη ΕΔΩ