Αρχική ΑΣΕΠ Eποχικοί: 4 Προσλήψεις στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Eποχικοί: 4 Προσλήψεις στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Προκήρυξη