Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 4 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Εποχικοί: 4 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο έργο «Συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Δαφίων Ν. Λέσβου» για χρονικό διάστημα (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 22-02-2022 έως 26-02-2022