Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 37 άτομα στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό “ΔΗΜΗΤΡΑ”

Εποχικοί: 37 άτομα στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό “ΔΗΜΗΤΡΑ”

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός “ΔΗΜΗΤΡΑ” ανακοινώνει την πρόσληψη 37 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Προκήρυξη