Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 35 προσλήψεις στο Δήμο Πάρου

Εποχικοί: 35 προσλήψεις στο Δήμο Πάρου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Πάρου ανακοινώνει την πρόσληψη 35 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Προκήρυξη