Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 32 προσλήψεις στον Δήμο Αγίου Νικολάου

Εποχικοί: 32 προσλήψεις στον Δήμο Αγίου Νικολάου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αγίου Νικολάου.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 1/7/2022 έως και 10/7/2022