Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 32 Προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

Εποχικοί: 32 Προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη 32 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών.

Προκήρυξη