Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 31 προσλήψεις στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Εποχικοί: 31 προσλήψεις στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης που εδρεύει στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 10/5/2022 έως και 19/5/2022