Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 30 προσλήψεις χωρίς πτυχίο στο Δήμο Κηφισιάς

Εποχικοί: 30 προσλήψεις χωρίς πτυχίο στο Δήμο Κηφισιάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ασεπ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόµων για την καθαριότητα σχολικών µονάδων του ∆ήµου Κηφισιάς, που εδρεύει στην Κηφισιά, Νοµού Αττικής και συγκεκριµένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων

30 ΥΕ καθαριστές/καθαρίστριες σχολικών µονάδων

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν µόνο την συνηµµένη αίτηση µε αριθµό ΣΟΧ 2 / 2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση [email protected]

Η προκήρυξη ΕΔΩ