Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 3 θέσεις εργασίας στο Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εποχικοί: 3 θέσεις εργασίας στο Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας για την περιοχή της Κεφαλλονιάς ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 28/04/2021-07/05/2021

Επικοινωνία:
26710 27005 εσωτ. 104
Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την προκήρυξη