Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 3 θέσεις εργασίας στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων

Εποχικοί: 3 θέσεις εργασίας στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δημόσιο

Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

2 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
1 Υ.Ε. Εξειδικευμένοι Εργάτες

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 29/04/2021 έως και 10/05/2021.

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία:
210 3215548
Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ την προκήρυξη