Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 3 προσλήψεις στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Πλατανιά

Εποχικοί: 3 προσλήψεις στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Πλατανιά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, δέκα τριών ατόµων µε σύµβαση έως δύο µήνες , για το προσεχές διάστηµα για την κάλυψη κατεπειγουσών ,εποχιακών αναγκών, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Πλατανιά.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Πλατανιά στο Γεράνι Χανίων από 13-9-2021 µέχρι 15-9-2021.