Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 3 άτομα στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Βόλβης

Εποχικοί: 3 άτομα στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Βόλβης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Βόλβης ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη της σχολικής περιόδου, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 01/10/2021-11/10/2021

Επικοινωνία:
23930 51000