Αρχική ΑΣΕΠ Eποχικοί: 27 Προσλήψεις στο Δήμο Κηφισιάς

Eποχικοί: 27 Προσλήψεις στο Δήμο Κηφισιάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού είκοσι επτά (27) ατόµων, για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας του ∆ήµου Κηφισιάς.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ