Αρχική Εποχικοί Εποχικοί: 26 συμβάσεις στο Δήμο Παλλήνης

Εποχικοί: 26 συμβάσεις στο Δήμο Παλλήνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Παλλήνης, που εδρεύει στο Γέρακα του Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

2 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (JCB)

8 ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και ψηφιακό ταχογράφο

12 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

4 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης

Επικοινωνία:
210 6604728