Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 26 Προσλήψεις στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης

Εποχικοί: 26 Προσλήψεις στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης για να υλοποιήσει τα Προγράμματα Άθλησης για ‘Oλous ΠΑ.γ.Ο. περιόδου 2021 2022, ανακοινώνει την πρόσληψη 26 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών και με ωριαία αντιμισθία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ