Αρχική ΑΣΕΠ Eποχικοί: 25 Προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

Eποχικοί: 25 Προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 25 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 3 μηνών με δυνατότητα παράτασης.