Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 25 προσλήψεις στο Δήμο Πετρούπολης

Εποχικοί: 25 προσλήψεις στο Δήμο Πετρούπολης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά είκοσι πέντε (25) άτοµα στη ∆/νση Πολιτισµού, Αθλητισµού & Νεολαίας του ∆ήµου Πετρούπολης, από έσοδα προερχόµενα από αντίτιµο υπό τη µορφή διδάκτρων από τους ωφελούµενους, µε αντικείµενο το έργο: «Λειτουργία τµηµάτων επιµόρφωσης, επαγγελµατικού προσανατολισµού και δηµιουργικής απασχόλησης: Θέατρο, Υποκριτική, Κινησιολογία, Χορός, Αγιογραφία, Φωτογραφία, Εικαστικά, Κεραµική, Κόσµηµα, ∆ιακοσµητική, Μόδα, Μουσική” συνολικής διάρκειας έως οχτώ (8) και εννέα (9) µήνες, ανάλογα την ειδικότητα.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι από Πέµπτη 23/09/2021 έως και Σάββατο
25/09/2021.