Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 24 προσλήψεις στον Δήμο Βόλου

Εποχικοί: 24 προσλήψεις στον Δήμο Βόλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη αναγκών, με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 24/12/2021 έως και 02/01/2022.