Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 24 προσλήψεις στον Δήμο Διονύσου

Εποχικοί: 24 προσλήψεις στον Δήμο Διονύσου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Διονύσου.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά ([email protected]) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Διονύσου, Λ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου 1, Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος, Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας Πρίντεζη Αρετής-Ευαγγελίας (τηλ. Επικοινωνίας: 213 2030600, 213 2030653).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 10/5/2022 έως και 19/5/2022