Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 22 προσλήψεις στο Δήμο Λήμνου

Εποχικοί: 22 προσλήψεις στο Δήμο Λήμνου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο ( 22) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Λήμνου.

 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected]
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 11/8/2022 έως και 25/8/2022