Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 210 προσλήψεις στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης

Εποχικοί: 210 προσλήψεις στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων δέκα (210) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 4/8/2022 έως και 18/8/2022