Παρασκευή, Αύγουστος 12, 2022
Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 20 Προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ

Εποχικοί: 20 Προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΠ-Η Περιοχή Ναυπλίου

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2022

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 24/06/2022 έως και 04/07/2021

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΝ Περιοχή Χανίων

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2022

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Παράρτημα χρήσης Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 24/06/2022 έως και 04/07/2022.

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΜ-Θ Περιοχή Αλεξανδρούπολης

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2022

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα Χρήσης Η/Υ

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 25/06/2022 έως και 04/07/2022.